No Nama NIDN Prodi Jabfung Pangkat Bidang Ahli
1 Ahmad Muqorobin, M.A., 2114078903 14/07/1989 Asisten Ahli III/a Bidang: -
Kepakaran: -
2 Daud Sukoco, S.H.I., M.E. 0708068301 08/08/1983 Tenaga Pengajar - Bidang: ILMU EKONOMI - Ekonomi Syariah
Kepakaran: Other economic specialities -
3 Devid Frastiawan Amir Sup, S.H.I., M.E. 0722079104 22/07/1991 Asisten Ahli III/b Bidang: ILMU EKONOMI - Ekonomi Syariah
Kepakaran: Other economic specialities -
4 Drs. M. Nuruddin Umar, M.M. , 2114116001 13/11/1960 Tenaga Pengajar - Bidang: -
Kepakaran: -
5 Eko Nur Cahyo, S.Th.I., M.A., 2113038101 01/01/1970 Asisten Ahli III/b Bidang: -
Kepakaran: -
6 May Shinta Retnowati, S.H, M.E., 0721059301 21/08/1993 Asisten Ahli III/b Bidang: -
Kepakaran: -
7 Meitra Cahyani, S.H., M.H., 0727057505 27/05/1975 Tenaga Pengajar - Bidang: -
Kepakaran: -
8 Muhammad Abdul Aziz, S.H.I., M.Si. 0729048902 29/04/1989 Asisten Ahli III/b Bidang: -
Kepakaran: -
9 Muhammad Irkham Firdaus, S.H., M.H. 0720129204 20/08/1992 Asisten Ahli III/b Bidang: ILMU EKONOMI - Ekonomi Syariah
Kepakaran: -
10 Muhammad Rusydianta, S.H.I., M.H., 0722129002 22/12/1990 Asisten Ahli III/b Bidang: -
Kepakaran: -
11 Muhammad Syifaurrosyidin, S.E.I., M.Pd., 0726029102 26/08/1991 Tenaga Pengajar - Bidang: -
Kepakaran: -
12 Novan Fatchu Alafianta, S.H., M.H. 0720119102 20/11/1991 Tenaga Pengajar - Bidang: ILMU EKONOMI - Ekonomi Syariah
Kepakaran: -
13 Zulfatus Sa'diah, S.H.I., M.E., 0713119102 13/08/1991 Tenaga Pengajar - Bidang: -
Kepakaran: -