No Nama NIDN Prodi Jabfung Pangkat Bidang Ahli
1 Achmad Reza Hutama Al Faruqi, S.Fil.I., M.Ag. 0706119204 06/11/1992 Tenaga Pengajar - Bidang: ILMU FILSAFAT - Filsafat
Kepakaran: General philosophy -
2 Ahmad Farid Saifuddin, M.Ag. 0717059103 17/05/1991 Asisten Ahli - Bidang: ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA - Agama Islam
Kepakaran: Philosophy of knowledge - Philosophy of Politics
3 Firda Inayah, S.Fil.I., M.Ag., 0729049302 29/04/1993 Asisten Ahli III/b Bidang: -
Kepakaran: -
4 Imroatul Istiqomah, M. P.I. 0708029003 08/02/1990 Asisten Ahli III/b Bidang: ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA - Agama Islam
Kepakaran: -
5 Khasib Amrullah, S.Ag., M.Ud. 2116037401 16/03/1974 Asisten Ahli - Bidang: ILMU FILSAFAT - Filsafat
Kepakaran: Philosophical doctrines -
6 Lailah Alfi, M.Ag. 0701039301 01/03/1993 Asisten Ahli - Bidang: -
Kepakaran: -
7 M Shohibul Mujtaba, M.Ag. 0726039004 26/03/1990 Asisten Ahli III/b Bidang: -
Kepakaran: -
8 Maria Ulfa, M.Fil.I 2112018703 12/01/1987 Asisten Ahli III/b Bidang: ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA - Agama Islam
Kepakaran: -
9 Dr. Moh. Isom Mudin, S.Th.I., M.Ud 2120078403 20/07/1984 Asisten Ahli III/b Bidang: ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA - Agama Islam
Kepakaran: Philosophy of nature - Philosophy of environment, Sufism
10 Muhammad Faqih Nidzom, M.Ag. 0705098905 05/09/1989 Asisten Ahli III/b Bidang: -
Kepakaran: -
11 Nabila Huringin, M.Ag., 0707119201 07/11/1992 Asisten Ahli III/b Bidang: -
Kepakaran: -
12 Patimah, M.Ag., 0720098101 20/09/1981 Tenaga Pengajar - Bidang: -
Kepakaran: -
13 Drs. Rif'at Husnul Ma'afi, M.A. 2127066401 27/06/1964 Lektor III/c Bidang: -
Kepakaran: -