No Nama NIDN Prodi Jabfung Pangkat Bidang Ahli
1 Abdullah Muslich Rizal Maulana, S.Fil.I., M.A. 0723089201 23/08/1992 Asisten Ahli - Bidang: -
Kepakaran: -
2 Ahmad Suharto, 2130106502 30/10/1965 Asisten Ahli - Bidang: -
Kepakaran: -
3 Asep Awaludin, S.H.I., M.Ag, 0703108304 03/10/1983 Asisten Ahli III/b Bidang: ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA - Agama Islam
Kepakaran: Philosophical doctrines - Filsafat Agama
4 Farhah, M.Ag., 0724079301 24/07/1993 Asisten Ahli III/b Bidang: -
Kepakaran: -
5 Harda Armayanto, M.A., Ph.D. 2128108602 28/10/1986 Asisten Ahli III/b Bidang: -
Kepakaran: -
6 Hifni Nasif, S.Th.I., M.Ag, 0724028705 01/01/1970 Tenaga Pengajar - Bidang: -
Kepakaran: -
7 Kholid Karomi, M.Fil.I., 2107107601 07/10/1976 Asisten Ahli III/b Bidang: -
Kepakaran: -
8 Dr. M. Adib Fuadi, M.A., M.Phil. 2120057902 20/05/1979 Lektor III/b Bidang: -
Kepakaran: - Comparative religion
9 M. Kharis Majid, S.Th.I., M.Ag. 0716019204 16/01/1992 Tenaga Pengajar - Bidang: ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA - Sosiologi Agama
Kepakaran: Cultural sociology -
10 Muhammad Nurrosyid Huda Setiawan, S.Th.I., M.A. 0727108901 06/01/2019 Asisten Ahli III/b Bidang: ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA - Agama Kristen dan Teologia
Kepakaran: Cultural anthropology - Kristologi
11 Muttaqin, S.H.I., M.Ag. 0705128602 05/12/1986 Asisten Ahli III/b Bidang: ILMU FILSAFAT - Filsafat Lain Yang Belum Tercantum
Kepakaran: Other philosophical specialities - Filsafat Agama
12 Sufratman, S.Ag., M.Ag. 0717089302 17/08/1993 Tenaga Pengajar - Bidang: -
Kepakaran: Philosophical doctrines -
13 Syamsul Hadi Untung, M.A., M.LS. 8948450022 05/06/1957 Lektor III/d Bidang: -
Kepakaran: -
14 Tistigar Sansayto, M.Ag., 0720109201 20/10/1992 Asisten Ahli III/b Bidang: -
Kepakaran: -
15 Yuangga Kurnia Yahya, S.Th.I., M.A 0711019301 11/01/1993 Asisten Ahli III/b Bidang: ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA - Sosiologi Agama
Kepakaran: Social groups -